Kundservice

vad kan vi hjälpa till med?

Cenino skickar alla paket fraktfritt med PostNord. Alla leveranser sker till ett ServicePoint nära dig (om inget annat fraktalternativ valts). Ange alltid din e-post och mobiltelefonnummer vid köptillfälle så får du SMS-avisering och uppdatering om leverans löpande.

Om du vill returnera en vara fyller du i returformuläret som finns medskickad i leveransen. Lägger den tillsammans med varan i påsen varan kom i samt klistra på den förbetalda returetiketten från PostNord över den befintliga fraktetiketten på paketet. Du har alltid 14 dagars returrätt från det att du hämtat ut paketet. Alla returer betalas av dig som kund (49 SEK) och läggs på i samband med krediteringen av din betalning.

Vid dubbelretur av varor tillkommer en extra returfraktkostnad på 49kr (Dubbelretur = om man väljer att byta storlek och sedan inte behåller varan efter bytet. Då betalar kunden hela returfraktkostnaden på 49+49 =98kr).

Om du vill byta en vara fyller du i returformuläret som medföljer i försändelsen och skickar tillbaka varan med medföljnade returfraksedel. När vi fått in din vara kommer den att bytas mot önskad vara. Kontrollera gärna med oss innan så att det du vill byta till finns i lager. Skulle du inte kolla med oss innan utan skickar tillbaka och det uppstår att vi inte har varan du önskar, kommer ditt köp att krediteras. Eventuell mellanskillnad reglars via betalningen.

Snabba Byten

Ifall du vill ha ditt byte snabbt? Lägg en ny beställning på önskad vara och genomför ett nytt köp. Skriv på din returlapp att du själv lagt en ny beställning så korrigerar vi betalning och byte enkelt i efterhand.

Absolut! Vi använder Klarna som betalleverantör vilket oftast ger dig möjlighet att betala med Faktura, Klarna Konto, Direktbetalning, Banköverföring, Kort etc.

Att betala med faktura på Cenino är kostnadsfritt!

Garantilängden variera beroende på vara!

Kontakta oss via chatten eller på mail om du vill veta exakt garantilängd på varan du undrar över.

Outhämtade paket medför till en kostnad för hela tur/returfrakten samt hanteringsavgift och straffavgiften som Cenino erläggs av PostNord.

Totalkostnad: 500kr. Denna avgift korrigeras automatiskt på ditt valda betalsätt!

Vårt lager stämmer nästan alltid men om varan av någon anledning råkat ta slut eller om det uppkommit en lagerdiff/defektion på varan meddelar vi dig det via mail eller telefon för att hitta en ersättningsvara eller lösa eventuell korrigering/avbrytning av din beställning.

Om du behöver/vill reklamerar din vara på grund av en upptäckt skada eller för att vi felexpedierat din order kontaktar du oss via chatten eller  e-post ([email protected]).

Alla reklamationsärenden bedöms av våra leverantörers egna reklamationshanteringsregler och skiljer sig från vara till vara. Därför är alltid en första kontakt via chatten/mail viktig.

Det är viktigt att skilja på reklamation och egenvållande/handhavandefel av en produkt.

Tänk på det här:

  • För att du ska kunna reklamera varan ska felet ha funnits med från början när du fick varan.
  • Du får inte själv ha åkommit felet. Du har rätt att reklamera en vara i tre år efter att du tagit emot den.
  • Reklamerar du varan 6 månader efter du fått den måste du själv bevisa för återförsäljaren att varan fanns där vi köptillfället. En reklamation gäller endast för produktionsfel och inte egenvållad/handhavande fel från dig som brukare. Läs mer på: https://www.hallakonsument.se/lattlast/reklamera-nar-det-ar-fel-pa-varan-eller-tjansten/.

Cenino är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Datasekretess är mycket viktigt för Cenino.com och vi vill vara öppna och transparenta med hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Cedo i Växjö AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Cedo i Växjö AB
Storgatan 29
35230 Växjö

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556839-5858
Auktoriserad representant: Kristofer Sjöholm
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556839585801

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar Cenino.com avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom Cenino.com:s företagsgrupp (för information om företag i gruppen, se vår hemsida-våra butiker).

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Cenino.com:s företagsgrupp. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?
R
ätt till tillgång:  
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Cenino.com, som skickar dig dina personuppgifter via e-post (maila: [email protected]).

Rätt till rättelse:  
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Om du har ett konto hos Cenino.com kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto och ditt medlemskap.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Cenino.com med undantag av följande situationer

*du har ett pågående ärende med kundservice
*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*du har en obetald skuld hos Cenino.com, oberoende av betalningsmetod
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Cenino.com:s legitima intresse. Cenino.com fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Cenino.com begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Cenino.com:s legitima intresse, ska Cenino.com begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Cenino.com begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
*Om Cenino.com inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på [email protected] (märk mailet med ”dataskydd”)

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

ONLINEKÖP

Varför använder vi dina personuppgifter?
* Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på Cenino.com, genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
* Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
* Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande typer av personuppgifter

* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
* betalningsuppgifter och betalningshistorik
* kreditinformation
* orderinformation

Om du har ett Cenino.com konto behandlar vi dina personuppgifter i anslutning till kontot, som exempelvis
* konto- eller medlems-ID
* shoppinghistorik
* samt ovanstående vanliga personuppgifter

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Cenino.com ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund (aktiv menas 24mån efter ett genomfört köp eller åtagande om att ta del av våra nyhetsbrev, marknadsföringskampanjer samt aktiviteter via sociala medier).

DIREKT MARKNADSFÖRING

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms, telefonsamtal och brev.

I syfte att optimera din upplevelse av Cenino.com ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss via besök på hemsidan eller annan integration med oss. Det kan även gälla allmänna kampanjer och erbjudanden.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter
* kontaktuppgifter, som exempelvis e-postadress, telefonnummer och postnummer
* kön (om du väljer att ge oss det)
* vilka varor och erbjudanden du har klickat på

Om du har ett Cenino.com konto behandlar vi även de personuppgifter som du har skickat in i anslutning till kontot som exempelvis
* namn
* adress
* ålder
* shoppinghistorik
* hur du navigerade och klickade på webbplatsen

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Cenino.com:s företagsgrupp.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring (i form av köp, registrering och anmälan till nyhetsbrev). Detta med undantag av marknadsföring via post, inbegripet kataloger, som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.

Om du gör det kan inte Cenino.com skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger påditt medgivande.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.

När det gäller e-postmarknadsföring betraktar vi dig som en inaktiv kund om du inte har öppnat något e-postmeddelande under det senaste 36månaderna.

Efter det raderas dina personuppgifter.

Cenino reserverar sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har gått igenom. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor i sortimentet. Cenino reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Vi ger heller ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi gör allt vad vi kan för att få så bra bilder och beskrivningar som det bara går. Cenino förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel som uppstått av tekniska och mänskliga fel/händelser i efterhand om en beställning gjorts/lagts av kund och prisfel påträffats. Cenino meddelar alltid kunden vid upstådda situationer, varav kunden har rätt att ta ställning till prisjusterningen. Skulle kunden misstycka prisjusteringen återfaller full återbetalning till kunden för köpet. Alla eventulla rabattkoder, presentkort etc. gäller alltid på ordinare priser och kan ej användas vid köp av nedsatta varor. Tekniken bakom rabattkoden förhindrar köp att gå igenom om överstigande rabattkoder används på nedsatta varor, högsta möjliga rabatt appliceras alltid vi köp med rabattkoder (manuella koder med högre rabatt/summa än aktuella kampanjer justeras till det med lägst pris men koderna adderas aldrig tillsammans utan kod med högst rabattsats väljs).

Har du inte fått svar på din fråga?
Skicka ett mail till [email protected] så återkommer vi inom kort.

Kundtjänst
Chatta via webshoppen
Telefon 0470 71 17 77
Mail [email protected]

Besök oss
Storgatan 22
352 31 Växjö
Läs mer om våra butiker här